summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterUpdate field namesAnton Eliasson3 years
 
 
AgeCommit messageAuthorFilesLines
2016-05-09Update field namesHEADmasterAnton Eliasson1-9/+7
2016-05-09Update MAC addressesAnton Eliasson1-2/+2
2015-01-25Add pagesplitter, written on 2014-11-07Anton Eliasson1-0/+22
2014-10-02Döp om openelec till funktionell i awaken. Makes more sense to me.Anton Eliasson1-1/+1
2014-07-05awaken: ny host openelecAnton Eliasson1-3/+7
2014-01-06Nytt: kursutvärdering. Sammanfattar fritextsvar från ett Googleformulär.Anton Eliasson1-0/+91
2014-01-02ipmonitor: variabelomdöpningAnton Eliasson1-4/+5
2014-01-02ipmonitor: utelämna IP-adressen från brödtexten i mailAnton Eliasson1-4/+2
2014-01-02Merge branch 'master' of gitorious.org:skript/skriptAnton Eliasson1-0/+170
2014-01-02ipmonitor: skicka med datorns nätverksnamn i mailAnton Eliasson1-1/+3
[...]