summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Update field namesHEADmasterAnton Eliasson2016-05-091-9/+7
* Update MAC addressesAnton Eliasson2016-05-091-2/+2
* Add pagesplitter, written on 2014-11-07Anton Eliasson2015-01-251-0/+22
* Döp om openelec till funktionell i awaken. Makes more sense to me.Anton Eliasson2014-10-021-1/+1
* awaken: ny host openelecAnton Eliasson2014-07-051-3/+7
* Nytt: kursutvärdering. Sammanfattar fritextsvar från ett Googleformulär.Anton Eliasson2014-01-061-0/+91
* ipmonitor: variabelomdöpningAnton Eliasson2014-01-021-4/+5
* ipmonitor: utelämna IP-adressen från brödtexten i mailAnton Eliasson2014-01-021-4/+2
* Merge branch 'master' of gitorious.org:skript/skriptAnton Eliasson2014-01-021-0/+170
|\
| * Uppdatering av ytchdl.Anton Eliasson2013-11-241-36/+54
| * Nytt: ytchdl (gammal tidig utgåva)Anton Eliasson2013-11-241-0/+152
* | ipmonitor: skicka med datorns nätverksnamn i mailAnton Eliasson2014-01-021-1/+3
* | ipmonitor: ändrat %-expansionen av strängar till format()-satserAnton Eliasson2014-01-021-4/+4
* | ipmonitor: ändrat till-adressAnton Eliasson2014-01-021-1/+1
|/
* Ändrat destinationsadress i bup.sh från hermes till hyperionAnton Eliasson2013-09-171-1/+1
* Dokumenterat tv-modeAnton Eliasson2013-09-171-5/+11
* Städat upp och dokumenterat ipmonitorAnton Eliasson2013-09-171-26/+42
* Tog bort oanvänd adress ur awakenAnton Eliasson2013-09-171-4/+0
* Översatt awaken till engelskaAnton Eliasson2013-09-171-11/+9
* Avignorerar katalogen svtplay-dl, eftersom den lagras på annan plats nuAnton Eliasson2013-09-171-1/+0
* albumartist_fixer: Uppdaterat för att även stödja flac.Anton Eliasson2013-07-171-20/+39
* awaken: fixat så att slutstatus != 0 då det blir felAnton Eliasson2013-07-091-1/+2
* awaken: indenterat och avtabbatAnton Eliasson2013-07-091-7/+7
* vkripper: Nytt stycke programmeringshistoria. Detta C++-skript (!) skrev jagAnton Eliasson2013-07-073-0/+86
* fourget: Ökat maxgränsen för dubletträknaren från 10 till 200. Det före...Anton Eliasson2013-07-051-1/+1
* fourget: Fixat en bugg där filnamnsdubletter döptes till 'filnamn'-<id> ist...Anton Eliasson2013-07-051-1/+1
* Ändrat rättigheter på chanarchiverenamer.pyAnton Eliasson2013-04-261-0/+0
* Ändrat i backup.sh tiden mellan två fulla backuper från en till två veckorAnton Eliasson2013-04-261-1/+1
* Nytt: chanarchiverenamer.pyAnton Eliasson2013-04-041-0/+85
* Nytt: albumartist_fixer.py. Ett skript som byter plats på taggarnaAnton Eliasson2013-03-141-0/+60
* Nytt: chanarchivedl.sh som är mer anteckningar än skript. Det kanske funkar...Anton Eliasson2013-03-131-0/+53
* Nytt: bup.shAnton Eliasson2013-03-131-0/+10
* Lagt till avalon i awakenAnton Eliasson2013-03-131-0/+4
* Nytt: tv-mode. Enkel wrapper runt xrandr för att växla mellan en laptops in...Anton Eliasson2013-03-091-0/+19
* Ändrat i awaken så att både wol och wakeonlan kan användas,Anton Eliasson2013-03-021-1/+8
* Det visade sig att Pythons base64.b32encode är rätt långsam. Så base32.py...Anton Eliasson2013-02-071-0/+2
* Klar med det viktigaste i base32.py. Skrivit några dokumentationskommentarerAnton Eliasson2013-02-071-10/+21
* Fixat wrapping i base32Anton Eliasson2013-02-071-4/+11
* Nästan klar med base32.py. Finputs kvarAnton Eliasson2013-02-071-3/+25
* Nytt projekt: base32.pyAnton Eliasson2013-02-071-0/+23
* Fixat syntaxfel i fourgetAnton Eliasson2013-02-071-1/+1
* Nytt: base32enc.plAnton Eliasson2013-02-061-0/+10
* Ignorerar svtplay-dl i .gitignore. Projektet har ett eget repo.Anton Eliasson2013-02-061-0/+1
* Nytt: contacts_example.pyAnton Eliasson2013-02-061-0/+352
* Nytt: fehallAnton Eliasson2013-02-061-0/+23
* Uppdaterat remote.sh (till version från remote.sh)Anton Eliasson2013-02-061-21/+6
* Nytt: remote.sh (från remote-gammal.sh)Anton Eliasson2013-02-061-0/+55
* Nytt: montyhall.pyAnton Eliasson2013-02-061-0/+40
* Nytt: fibo.py (Python-experiment som räknar fibonacci-tal)Anton Eliasson2013-02-061-0/+19
* Bytt wakeonlan mot wol i awakenAnton Eliasson2013-02-061-1/+1