aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterNy release: 1.41 (med en ny story)Anton Eliasson5 years
restructureTog bort den otestade och ofungerande hanteringen av DBAPIErrorAnton Eliasson6 years
personaFlyttade några importer i funktionstesternaAnton Eliasson6 years
 
 
AgeCommit messageAuthorFilesLines
2014-05-07Ny release: 1.41 (med en ny story)HEADmasterAnton Eliasson3-1/+9
2014-05-07Klar med story 42 (URL:er till sidor kan innehålla snedstreck).Anton Eliasson5-2/+20
2014-05-07Ny story 42Anton Eliasson1-0/+4
2014-01-16Ny release: 1.4Anton Eliasson3-1/+10
2014-01-16Uppdaterat READMEAnton Eliasson1-0/+3
2014-01-16Uppdaterat READMEAnton Eliasson1-5/+7
2014-01-16Lagt till explicit beroende på pyramid_chameleon för kompatibilitet med Pyr...Anton Eliasson2-1/+3
2014-01-16Tagit bort testdatabasen ur repot för att installationsinstruktionerna ska s...Anton Eliasson2-0/+1
2014-01-16Flyttat beroenden från requirements.txt till setup.pyAnton Eliasson2-12/+2
2014-01-16Fixat fel i READMEAnton Eliasson1-1/+1
[...]