aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Ny release: 1.41 (med en ny story)HEADmasterAnton Eliasson2014-05-073-1/+9
* Klar med story 42 (URL:er till sidor kan innehålla snedstreck).Anton Eliasson2014-05-075-2/+20
* Ny story 42Anton Eliasson2014-05-071-0/+4
* Ny release: 1.4Anton Eliasson2014-01-163-1/+10
* Uppdaterat READMEAnton Eliasson2014-01-161-0/+3
* Uppdaterat READMEAnton Eliasson2014-01-161-5/+7
* Lagt till explicit beroende på pyramid_chameleon för kompatibilitet med Pyr...Anton Eliasson2014-01-162-1/+3
* Tagit bort testdatabasen ur repot för att installationsinstruktionerna ska s...Anton Eliasson2014-01-162-0/+1
* Flyttat beroenden från requirements.txt till setup.pyAnton Eliasson2014-01-162-12/+2
* Fixat fel i READMEAnton Eliasson2014-01-161-1/+1
* Formatering av dokumentationenAnton Eliasson2014-01-162-71/+89
* Lagt till pyatom och psycopg2 i requirementsAnton Eliasson2014-01-161-0/+2
* Fixat så caching av statiska resurser är konfigurerbar av/på.Anton Eliasson2014-01-162-2/+8
* Flyttat in URL-genereringen i artikelmodellen.Anton Eliasson2014-01-162-19/+19
* Ny klar story 41. Nu är startsidan full med h1-rubriker. Även lite fancy ä...Anton Eliasson2014-01-166-10/+22
* Klar med task 40.4 och hela story 40.Anton Eliasson2014-01-161-0/+1
* Brutit några rader för att hålla längden ~< 80 teckenAnton Eliasson2014-01-161-5/+13
* Klar med task 40.2 och 40.3. Atom-feeden i stort sett klar nu.Anton Eliasson2014-01-165-0/+63
* Skrivit task 40.3 och 40.4Anton Eliasson2014-01-161-0/+8
* Petade in ett extra fält `updated` i testdatabasen så att projektet kan kö...Anton Eliasson2014-01-151-0/+0
* Tester av artikelmodellens `updated`-attribut.Anton Eliasson2014-01-123-0/+5
* Ändrat body-propertyn i artikelmodellen till annoteringsstil. Mkt sexigt.Anton Eliasson2014-01-121-6/+5
* Tog bort deleter ur artikelmodellen som ändå aldrig skulle kunna fungeraAnton Eliasson2014-01-121-4/+1
* Gjort några databasanrop i test_add_article striktareAnton Eliasson2014-01-121-2/+2
* Städning i test_modelsAnton Eliasson2014-01-121-12/+7
* Klar med Task 40.1. Nytt TIMESTAMP-attribut `updated` i Article.Anton Eliasson2014-01-121-1/+4
* Skrivit story 40.Anton Eliasson2014-01-122-0/+13
* Tog bort den otestade och ofungerande hanteringen av DBAPIErrorrestructureAnton Eliasson2014-01-101-7/+1
* Tog bort id från några ställen där det inte längre användsAnton Eliasson2014-01-102-7/+5
* Flyttat in formateringen av artiklars brödtext i format_article(_metadata)Anton Eliasson2014-01-101-6/+11
* Formatering och några variabelnamnbytenAnton Eliasson2014-01-101-12/+12
* Flyttat runt lite kodAnton Eliasson2014-01-102-21/+27
* Flyttat edit_article och add_article till ny modul adminAnton Eliasson2014-01-104-40/+31
* Flyttat format_article_metadata till public eftersom den bara används där.Anton Eliasson2014-01-092-9/+7
* Tagit bort slugify från ställen där den inte hör hemma och flyttat funkti...Anton Eliasson2014-01-095-14/+9
* Flyttat alla publika vyer till en gemensam fil. Provar och ser hur det blir.Anton Eliasson2014-01-0912-133/+112
* Skrev en rad om att det inte går att redigera sidor i nulägetAnton Eliasson2013-10-181-0/+3
* Fixat stavfel i testsidans brödtextAnton Eliasson2013-10-124-4/+4
* Ny release: 1.3Anton Eliasson2013-10-123-1/+27
* Ändrat i MANIFEST.in så att Markdown-filer (*.md) tas med i releaser.Anton Eliasson2013-10-121-2/+2
* Ändrat allt. Klar med Story 39 (ny URL-design).Anton Eliasson2013-10-1211-46/+87
* Klar med Task 39.2. Omdirigeringen då slug saknas är borttagen. Guldpläter...Anton Eliasson2013-09-254-29/+1
* Ny story 39. Task 39.1 klar. Article har fått ett nytt fält slug och är nu...Anton Eliasson2013-09-254-3/+23
* Refaktoriserat testerna något (pyttelite)Anton Eliasson2013-09-212-8/+18
* Döpt om INSTALL.txt till INSTALL.mdAnton Eliasson2013-09-161-0/+0
* Döpt om README.txt till README.md (för att visa att den innehåller Markdow...Anton Eliasson2013-09-163-1/+2
* Färdigställt story 38. Mallarna `view_article` och `view_all` visar nu enAnton Eliasson2013-09-075-3/+43
* Förberett för att visa en menyrad med navigationslänkar under sidhuvudet.Anton Eliasson2013-09-077-4/+49
* Ändrat titeln på sidan About till About us.Anton Eliasson2013-09-074-7/+7
* IndenteringAnton Eliasson2013-09-071-1/+1