aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Bump version to 0.4.0 and make a new releaseHEAD0.4.0masterAnton Eliasson2015-02-154-1/+4
* FormattingAnton Eliasson2015-02-151-0/+1
* Fill out the change log for previous releasesAnton Eliasson2015-02-151-4/+22
* Document changes, remove item from the wishlistAnton Eliasson2015-02-152-5/+4
* Implement some keyboard navigationAnton Eliasson2015-02-151-8/+62
* Make the PersonTable JTable ignore ctrl+spaceAnton Eliasson2015-02-151-4/+5
* Focus search field on ESC key pressAnton Eliasson2015-02-151-0/+1
* Bump version to 0.3.1 and make a new release0.3.1Anton Eliasson2015-02-074-1/+6
* Add wishlist itemAnton Eliasson2015-02-071-0/+1
* Always use UTF-8 when importing CSV filesAnton Eliasson2015-02-071-7/+9
* Bump version to 0.3.0 and make a new release0.3.0Anton Eliasson2015-02-074-1/+8
* Update attribution in about dialogAnton Eliasson2015-02-071-2/+3
* FormattingAnton Eliasson2015-02-071-9/+7
* Add a changelogAnton Eliasson2015-02-071-0/+9
* Tick an item off the wishlistAnton Eliasson2015-02-071-1/+0
* Add a simple persistent config storage. Store the paths of the recently used ...Anton Eliasson2015-02-073-4/+55
* Ignore autogenerated things that I don't know what they are forAnton Eliasson2015-02-071-0/+4
* Disable WIP export feature on the master branch until it's readyAnton Eliasson2015-02-071-2/+2
* Tick an item off the wishlist, add anotherAnton Eliasson2015-02-071-1/+1
* Parse the CSV header and use it to guess the columns,Anton Eliasson2015-02-071-13/+48
* FormattingAnton Eliasson2015-02-071-2/+2
* Move confirmation inside the try statement.Anton Eliasson2015-02-071-6/+9
* Lägg till punkt på önskelistanAnton Eliasson2015-02-061-0/+3
* Mer på önskelistanAnton Eliasson2015-02-061-1/+9
* Remove some lies, add othersAnton Eliasson2015-02-051-4/+2
* Simple JSON exporter of Person objects.Anton Eliasson2014-11-303-0/+65
* Make Person serializableAnton Eliasson2014-11-302-2/+26
* Add Gson as dependency.Anton Eliasson2014-11-301-0/+5
* Mer på önskelistan! Hoppas att tomten är snäll i år.Anton Eliasson2014-11-301-0/+3
* Lagt till på önskelistanAnton Eliasson2014-11-161-0/+2
* Dokumenterat brister och önskeliste-funktionerAnton Eliasson2014-09-211-0/+20
* Raderat oanvänd konstruktor i PersonAnton Eliasson2014-02-251-19/+2
* Förenklat utläsningen av senast insatta ID i databasen.Anton Eliasson2014-02-251-7/+2
* Kontrollera alltid foreign keys i databasen.Anton Eliasson2014-02-251-1/+4
* Mer final-attribut!Anton Eliasson2014-02-251-4/+11
* Ökat versionsnumret till 0.2-SNAPSHOT och byggt ny release0.2.0Anton Eliasson2014-02-083-1/+1
* Lagt in en kopia av GPL v3. Placerad i resources inkluderas den i JAR-distar.Anton Eliasson2014-02-082-0/+675
* Gitignorera testdatabasenAnton Eliasson2014-02-081-0/+3
* Lagt till en About-dialog, med en tjusig licens.Anton Eliasson2014-02-083-0/+77
* Konfigurerat maven-jar-plugin så att versionsnumret skrivs in i MANIFESTAnton Eliasson2014-02-081-2/+14
* Uppdaterat tidsplanAnton Eliasson2014-02-081-1/+1
* Uppdaterat README och lagt till enkel dokumentation av importfunktionenAnton Eliasson2014-02-082-2/+29
* Fixat så att importfunktionen försöker uppdatera befintliga personer innan...Anton Eliasson2014-02-083-10/+94
* Tog bort oanvänd importAnton Eliasson2014-02-081-1/+0
* Döpt om simpleImport till csvImport. Not so simple anymore.Anton Eliasson2014-02-083-3/+3
* Döpt om Import till Importer. Det blev förvirrande med ett namn som nästan...Anton Eliasson2014-02-074-9/+9
* POC för en importfunktion.Anton Eliasson2014-02-072-0/+38
* Observer pattern mellan Database och PersonTableModel. Detta är snyggt, mer ...Anton Eliasson2014-02-073-3/+18
* StädningAnton Eliasson2014-02-071-4/+0
* Tog bort observer pattern mellan Filterer och PersonTableModel.Anton Eliasson2014-02-074-20/+14